ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ ORC οΏ½οΏ½οΏ½ PORTO CARRAS


Mε τα ιταλικοΏ½ σκοΏ½φη να θριαμβεοΏ½ουν ολοκληροΏ½θηκε με μεγοΏ½λη οργανωτικοΏ½ και αγωνιστικοΏ½ επιτυχοΏ½α το ΕυρωπαοΏ½κοΏ½ ΠρωτοΏ½θλημα ΙστιοπλοοΏ½ας ΑνοιχτοΏ½ς ΘαλοΏ½σσης που διοργοΏ½νωσε o ΝαυτικοΏ½ς Ομιλος ΘεσσαλονοΏ½κης, στο μαγευτικοΏ½ Porto Carras Grand Resort.

'Ολοι οι ιστιοπλοΏ½οι μοΏ½λησαν με τα καλοΏ½τερα λοΏ½για για τη διοργοΏ½νωση αλλοΏ½ και την οΏ½ψογη φιλοξενοΏ½α αποΏ½ το Porto Carras Grand Resort.

Την ΚυριακοΏ½ οΏ½γιναν δοΏ½ο ιστιοδρομοΏ½ες Inshore που σφροΏ½γισαν την επικροΏ½τηση των ιταλικοΏ½ν πληρωμοΏ½των. Στην κατηγοροΏ½α AB το ιταλικοΏ½ DUVETICA GREY GOOSE μπορεοΏ½ να εοΏ½χε μοΏ½λις μοΏ½α στις εννοΏ½α ιστιοδρομοΏ½ες αλλοΏ½ τα εξαιρετικοΏ½ πλασαροΏ½σματα το οΏ½φεραν στην κορυφοΏ½! ΣπουδαοΏ½α εμφοΏ½νιση αποΏ½ το MELITI IV-MUSTO του ΓιοΏ½ργου ΑνδρεοΏ½δη που ολοκλοΏ½ρωσε τη διοργοΏ½νωση στη 2η θοΏ½ση με το ασημοΏ½νιο μετοΏ½λλιο, ενοΏ½ τροΏ½το οΏ½ταν το εποΏ½σης ιταλικοΏ½ BLUE SKY. ΕιδικοΏ½ αναφοροΏ½ προΏ½πει να γοΏ½νει στο BULLET-Encode των ΔεληγιοΏ½ννη, ΚαμπουροΏ½δη που νοΏ½κησε στις δοΏ½ο σημερινοΏ½ς κοοΏ½ρσες και αποΏ½δειξε οΏ½τι εοΏ½ν δεν εοΏ½χε το ατοΏ½χημα στην προΏ½τη ιστιοδρομοΏ½α θα μποροοΏ½σε να ανοΏ½βει πιο ψηλοΏ½! Ατυχος ο ΦαοΏ½δωνας ΚυδωνιοΏ½της με το MY WAY που παροΏ½τι ξεκοΏ½νησε πολοΏ½ δυνατοΏ½ στη διοργοΏ½νωση, δεν εοΏ½χε την ανοΏ½λογη συνοΏ½χεια ειδικοΏ½ στις δοΏ½ο σημερινοΏ½ς ιστιοδρομοΏ½ες και οΏ½μεινε εκτοΏ½ς τριοΏ½δας.

ΑποΏ½στευτο φινοΏ½λε στην κατηγοροΏ½α C οΏ½που το εσθονικοΏ½ KATARIINA II ξεποΏ½ρασε στις σημερινοΏ½ς ιστιοδρομοΏ½ες το SCUGNIZZA-Total Lubmarine αλλοΏ½ το ιταλικοΏ½ σκοΏ½φος για 0,50 βαθμοοΏ½ς ποΏ½ρε την προΏ½τη θοΏ½ση. ΚαλοΏ½τερη ελληνικοΏ½ εμφοΏ½νιση αποΏ½ τον ΘανοΏ½ση ΜπαξεβοΏ½νη με το σκοΏ½φος BAXEMUS που ολοκλοΏ½ρωσε το ΕυρωπαοΏ½κοΏ½ ΠρωτοΏ½θλημα στην 4η θοΏ½ση.

ΜετοΏ½ αποΏ½ εννοΏ½α ιστιοδρομοΏ½ες, η τελικοΏ½ κατοΏ½ταξη στις δοΏ½ο κατηγοροΏ½ες εοΏ½ναι:
Class AB

1. DUVETICA GREY GOOSE (ΙταλοΏ½α) με κυβερνοΏ½τη τον Vagliano Giampiero
2. MELITI IV-MUSTO (ΕλλοΏ½δα) με κυβερνοΏ½τη το ΓιοΏ½ργο ΑνδρεοΏ½δη
3. BLUE SKY (ΙταλοΏ½α) με κυβερνοΏ½τη τον Claudio Terrieri
4. BULLET-Encode (ΕλλοΏ½δα) με κυβερνοΏ½τες του ΔημοΏ½τρη ΔεληγιοΏ½ννη και ΣοΏ½μο ΚαμπουροΏ½δη.

5. MY WAY (ΕλλοΏ½δα) με κυβερνοΏ½τη το ΦαοΏ½δωνα ΚυδωνιοΏ½τη

Class C
1. SCUGNIZZA-Total Lubmarine (IταλοΏ½α) με κυβερνοΏ½τη τον Vincenzo de Blasio 

2. KATARIINA II (ΕσθονοΏ½α) με κυβερνοΏ½τη τον Aivar Tuulberg
3. SUGAR (ΕσθονοΏ½α) με κυβερνοΏ½τη τον Ott Kikkas
4. ΒΑΧΕMUS (ΕλλοΏ½δα) με κυβερνοΏ½τη το ΘανοΏ½ση ΜπαξεβοΏ½νη
5. NORTHERN LIGHT-Samer & Co Shipping με κυβερνοΏ½τη τον Fabio Bignolini

Στις 21.00 οΏ½γινε η απονομοΏ½ των εποΏ½θλων στο Οlympic Hall και ακολοοΏ½θησε ποΏ½ρτι στη ΜαροΏ½να του Porto Carras Grand Resort.

Η διοργοΏ½νωση οΏ½σπασε κοΏ½θε προηγοοΏ½μενο ρεκοΏ½ρ συμμετοχοΏ½ν, καθοΏ½ς ποΏ½ραν μοΏ½ρος 73 σκοΏ½φη με περισσοΏ½τερους αποΏ½ 700 ιστιοπλοΏ½ους αποΏ½ 12 χοΏ½ρες. ΕκτοΏ½ς αποΏ½ την ΕλλοΏ½δα, συμμετεοΏ½χαν πληροΏ½ματα αποΏ½ την ΙταλοΏ½α, τη ΒουλγαροΏ½α, την ΟυκρανοΏ½α, την ΤουρκοΏ½α, τη ΡωσοΏ½α, το ΙσραοΏ½λ, τη ΡουμανοΏ½α, την ΕσθονοΏ½α, την ΤσεχοΏ½α, την ΚοΏ½προ, αλλοΏ½ ακοΏ½μα και αποΏ½ τις ΗνωμοΏ½νες ΠολιτεοΏ½ες.

Για περισσοΏ½τερες πληροφοροΏ½ες, βοΏ½ντεο και φωτογραφοΏ½ες:
http://orci.ncth.gr

www.facebook.com/orceuro2016

 

cheap jerseys nba cheap t shirt printing machine cheap t shirt printing machine

Cartier replica watches https://www.rsdwatches.comοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα